„Pracownik przebywa na długim zwolnieniu lekarskim, gdzie okres pobierania zasiłku (182 dni) upłynął 01.09.2020 r., od 02.09.2020 r. zostało mu przyznanie świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Czy prawidłowa będzie data rozwiązaniu umowy o pracę z powodu art. 53 paragraf 1 pkt. 1b w dniu 30.11.2020 r.? Czy prawidłowy będzie zapis przyczyny rozwiązania umowy w świadectwie pracy: rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia art. 30 paragraf 1 pkt 3, z przyczyny art. 53 paragraf 1 pkt. 1b. Czy pracownika należy zawiadomić na piśmie o zamiarze zwolnienia?”

Okresy, po upływie których pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy, gdy występuje długotrwała choroba zostały określone w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.