Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku

GUS opublikował dane dotyczące osób ,które w ubiegłym roku skorzystały z pomocy społecznej. W 2019 r. liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej wynosiła 1 775,8 tys. osób i była o 195 tys. mniejsza niż w 2018...

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Infolinia dla seniorów i wsparcie m.in. ośrodków pomocy społecznej. W piątek rząd zainaugurował Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym na szczeblu centralnym i samorządowym. Jego działania koordynuje...

ZUS sam pozyska dane osób na kwarantannie i objętych izolacją

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i...

ZUS: rośnie liczba ubezpieczonych cudzoziemców

Na koniec września 2020 roku w ZUS było zarejestrowanych 689 tys. cudzoziemców. W porównaniu do sierpnia tego roku przybyło 31 tys. takich osób. – Jest to skala nienotowana w naszej historii – mówi prof....

Zmiany dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

ZUS jeszcze raz rozparzy wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne - nawet, jeśli już wcześniej odmówił zwolnienia z ich opłacania. Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2020 r.

W dniu 17 lipca 2020 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2020 r. Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości...

ZUS wypłaci świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych

Dziś rusza nabór wniosków o świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych. Dzięki nowym przepisom, wprowadzonych mocą ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2020 r.

W obwieszczeniu MRPiPS z dnia 22 września 2020 r. (M.P. poz. 853) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2020 r. Wskaźnik ten wyniósł 100,30%. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik...

Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.?

W przyszłym roku emeryci i renciści nie mogą liczyć na wysokie podwyżki świadczeń. Wskaźnik waloryzacji ustanowiony został na poziomie ustawowego minimum. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1522 opublikowano rozp. RM z dnia 1 września 2020...

Pomoc dla przedsiębiorców i tarcza antykryzysowa 6.0

„W związku z kolejnymi restrykcjami zmuszeni jesteśmy zamknąć nasze placówki gastronomiczne. Nasza firma jest przedsiębiorstwem wielobranżowym. Czy mimo dobrej sytuacji finansowej całego przedsiębiorstwa można...

Narzędzia