Zmiany w dokumentacji medycznej pracowników

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 05.10.2018 r. ustawę z dn. 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, wyniosło w III kw. br. 4822,83 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 9,99 zł, czyli o 0,2%. W stosunku do analogicznego kwartału 2017 roku przeciętna...

MRPiPS: wzrasta dzietność w Polsce

14,1% - o tyle wzrósł wskaźnik dzietności w województwie wielkopolskim od 2015 do 2017 r. Dane procentowe niewiele jednak mówią. Twarde statystyki są takie – w 2015 r. w Wielkopolsce urodziło się 36 760 dzieci,...

Rekordowe wpływy ze składek ZUS

Właśnie minął trzeci i ostatni termin płatności składek za październik. Od początku roku ponad 2,4 mln płatników składek wpłaciło już na swoje indywidualne numery rachunków składkowych 207,8 mld zł, czyli dokładnie o 11,8 mld...

Konieczna aktualizacja certyfikatu w programie Płatnik

W komunikacie dla użytkowników programu Płatnik i innych programów służących do przesyłania dokumentów do ZUS Zakład poinformował o konieczności aktualizacji certyfikatu ZUS "PE-2-ZUS-EWD". W programie Płatnik certyfikat zaktualizuje się automatycznie. Dlatego po uruchomieniu programu koniecznie...

Składki ZUS i koszty pracodawcy

„Prowadzę firmę jednoosobową i jestem płatnikiem składek ZUS oraz rozliczam się na warunkach ogólnych. Chciałbym zatrudnić na umowę zlecenie lub dzieło osobę, która posiada ubezpieczenie w KRUS. Jakie koszty będę musiał ponieść zatrudniając tę...

Ustawa o PPE – zmiana wynikająca z noweli prawa związkowego

W ramach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608) dokonano korekty brzmienia jednego z...

Emerytury i renty w I półroczu 2018 roku

Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosła 9178,4 tys. osób i była o 3,0% większa niż przed rokiem. Wzrost liczby emerytów i rencistów obserwowano we wszystkich województwach w granicach...

Emerytury dla rodziców z czwórką dzieci

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich...

Zmiany w dokumentacji medycznej pracowników

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 05.10.2018 r. ustawę z dn. 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w...

Narzędzia