E-zwolnienie lekarskie

„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji, kiedy pracownika nie ma w pracy, a pracodawca nie ma...

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Nowa wersja portalu PUE wprowadza zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Jedną z głównych zmian jest dodanie możliwości nadania upoważnień ograniczonych tylko do e-ZLA – pełnomocnik płatnika z nadanym upoważnieniem...

Zawieszenie renty socjalnej – od września niższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1340) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej...

Od 01.09.2018 r. niższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi: 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku...

Zbliżają się terminy opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za lipiec br. termin ten przypada na 16 sierpnia br. (15 sierpnia br. jest dniem świątecznym wolnym od pracy). W III kwartale...

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – nowe wzory wniosków

Z dniem 28 czerwca br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych polegające na określeniu nowych wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne dotyczących wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Powyższe modyfikacje wynikają z rozp. MRPIPS z...

ZUS zakończył wysyłkę IOSKU

Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła raz do roku, w wakacje. Listy są kierowane do wszystkich tych osób, które mają odprowadzoną przynajmniej jedną składkę na swoje konto ubezpieczonego w ZUS. Nie...

Od 1 września niższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2018 r. wyniosło 4521,08 zł i było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 101,76 zł. Oznacza to, że kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury w okresie od 01.09.2018 r....

Polskie emerytury na specjalnych prawach

Polska ma najwyższy w całej Unii Europejskiej odsetek emerytów na specjalnych prawach. Ich utrzymanie kosztuje ok. 50 mld zł rocznie, a to 2,6 proc. PKB. Gdyby ograniczyć wydatki na emerytury specjalne do 1 proc....

Narzędzia