Dnia 07.11.2017 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, których celem jest …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.