„Proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości dotyczących W marcu br. /03.03.2020 r./ zatrudniłem na zastępstwo na czas określony /do 25.06.2020 r./ nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze czasu pracy. Po zakończeniu umowy w naszej placówce wymieniony nauczyciel planuje skorzystać z uprawnień do przejścia na świadczenie kompensacyjne. Wcześniej nauczyciel pracował w szkole do 29.02.2020 r., uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego uzyskał 10.02.2020 r. /urodzony w 1962 roku/. Czy, gdy wygaśnie umowa o pracę /25.06.2020 r./ nasza placówka będzie zobowiązana do wypłacenia odprawy lub innego świadczenia pieniężnego? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów?”

Zgodnie z treścią …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.