„Pracownik obecnie oczekuje na decyzję w/s częściowej niezdolności do pracy. Do dnia 13.07.2020 r. przebywał  na zasiłku rehabilitacyjnym, prawdopodobnie renta zostanie przyznana od 14 lipca br. do chwili obecnej nie otrzymał decyzji z ZUS. Pracownik złożył z dn. 28.08.2020 r. pismo o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron z dn. 14.07.2020 r. w/z przyznaniem renty. Z jakim dniem wystawić świadectwo pracy? Czy można rozwiązać umowę za porozumieniem stron z datą wstecz? Czy jednak powinnam z  rozwiązaniem umowy czekać do momentu otrzymania decyzji z ZUS i z jaką datą rozwiązać umowę?”

Według powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, obowiązek wystawienia i wydania pracownikowi świadectwa pracy powinno nastąpić …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.