„Zleceniobiorca ma zawrą umowę zlecenie do dnia od 28.02.2020 r. do 28.02.2021 r. W umowie jest paragraf, że strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie, w formie pisemnej. W związku z tym, czy zleceniobiorca wypowiadając umowę ma obowiązek zachowania jakiegoś terminu wypowiedzenia np. tydzień lub miesiąc. Czy zleceniobiorcy przysługuję jakieś odszkodowanie, jeśli zlecenie jest związane z wykonywaniem konkretnych czynności i zleceniobiorca w związku z tym nie ponosi żadnych kosztów? Czy wypowiadając umowę zleceniodawca musi podać powód np. spadek zamówień, co powoduje brak konieczności korzystania z usług zleceniobiorcy?”

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, w której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawca). Uregulowana została ona w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.