„Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z o.o. kapitał zakładowy musi być wniesiony w całości w momencie powołania spółki do życia, ale w spółce akcyjnej istnieje możliwość wpłaty/wniesienia części kapitału (minimum 1/4) przy powoływaniu spółki, a resztę można uzupełnić z czasem. Czy mogę powołać do życia spółkę akcyjną zajmującą się udzielaniem pożyczek ze środków własnych, która zgodnie z obowiązującymi przepisami musi mieć kapitał zakładowy 200 tys. zł (w pełni pokryty wkładem finansowym ze środków własnych, a nie pochodzącym z kredytów, aportu itp.), ale wpłaconym np. w wysokości 150 tys. zł, a reszta zostanie dopłacona np. w perspektywie 1 roku?

Zgodnie z K.s.h., w sp. z o.o. takiej możliwości nie ma, ale akcyjnej jest. Jednak czy taka możliwość istnieje także w stosunku do spółek zajmujących się udzielaniem pożyczek ze środków własnych, czy tu ustawodawca coś zmienił (jak np. minimalną wysokość kapitału zakładowego i źródeł jego pochodzenia)? Jeżeli taka możliwość istnieje, to w jakim czasie muszę uzupełnić brakujący kapitał? Czy prawo narzuca jakiś termin, czy mogę to określić dowolnie i czy w ogóle muszę to określać w czasie?”

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.