Jak informuje ZUS, przywracanie badań bezpośrednich w ZUS będzie realizowane etapowo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, w korelacji z regulacjami prawnymi i zaleceniami rządowymi.

Planowanie badań w poszczególnych jednostkach ZUS odbywa się z uwzględnieniem aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie właściwości tej jednostki ZUS, w tym wzrostu/spadku liczby zachorowań na koronawirusa w danym regionie.

Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez O/ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia.

ZUS podkreśla, że nie należy z własnej inicjatywy przyjeżdżać do Zakładu – bez uprzedniego otrzymania zawiadomienia o terminie badania. Nie ma też konieczności potwierdzania telefonicznie czy badanie będzie wykonywane.

Źródło: ZUS