„Wynajmuję lokal na czas nieokreślony z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Czy prawo przewiduje wypowiedzenie lokalu użytkowego usługowego, jeśli w kraju ogłoszono epidemię? Jeśli kryzys wpływa na przedsiębiorcę wynajmującego lokal, tak że nie może wykonywać zawodu – czyli robić obrotu i po powrocie do pracy tak szybko nie odbije się od strat.”

Problem poruszony przez Czytelnika jest w chwili obecnej bardzo często spotykany i wymaga niestety dużo dobrej woli i zrozumienia obu stron stosunku zobowiązaniowego.

Po pierwsze, warto przyjrzeć się postanowieniom umowy najmu, a mianowicie, czy w umowie znalazły się regulacje dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, w których możliwa będzie zmiana warunków umowy, np. obniżenia czynszu najmu czy skrócenia okresu wypowiedzenia, a także czy są postanowienia określające w jaki sposób strony te zmiany ustalają.

Zazwyczaj umowy najmu …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.