„Pracownik miał przyznany dodatek specjalny z tytułu zwiększonego zakresu zadań na podstawie pisma (angażu) na okres jednego roku. Po tym okresie pracownik wykonywał te zadania a pracodawca wypłacał mu dodatek, bez pisemnego przyznania (angażu) dodatku specjalnego. Pracownik otrzymał wynagrodzenie w nadmiernej wysokości, ale należące się z uwagi na wykonaną pracę. Co należy zrobić w chwili obecnej, aby unormować zaistniałą sytuację, czy wystarczy zawrzeć porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą regulujące zaistniałą sytuację ? Czy też w inny sposób?”

Na podstawie …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.