„Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę i jednocześnie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Wynagradzany jest stawką miesięczną, ma dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz premię uznaniową, (której nie bierze się do obliczania wynagrodzenia urlopowego). Czy wyliczając wynagrodzenie za czas zwolnienia ze świadczenia pracę wypłacamy stałą stawkę miesięczną + dodatek nocy z ostatnich trzech miesięcy (suma dodatku z 3 miesięcy, podzielona przez ilość godz.) i uzyskaną kwotę mnożę przez ilość godzin za czas nieświadczenia pracy i dodaje do stałej stawki? Czy wyliczając odprawę pieniężną, stosuje takie same wyliczenie? Od odprawy należy pobrać tylko podatek, czy pracownik korzysta ze zwolnienia podatku, jeśli nie ukończył 26 lat?”

Pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia będzie przysługiwało wynagrodzenie obliczane jak to należne za czas urlopu wypoczynkowego. Na podstawie …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.