„Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej istniejącej studni wierconej na terenie działki prywatnej (posiadającej zarejestrowaną usługę). Najprawdopodobniej utworzono ją nielegalnie, ponieważ Inwestor nie ma żadnych formalnych dokumentów dotyczących zaprojektowania ujęcia wody. Znajduje się ona w odległości 3m od istniejącego budynku mieszkalno-usługowego. W ramach projektu rozbudowy woda z indywidualnego ujęcia ma być przeznaczona do spożycia przez ludzi w części prywatnej (część mieszkalna) oraz w zakresie usługi (myjnia ręczna do 10m3 na dobę). W ramach rozbudowy budynku, Inwestor chciałby istniejące urządzenia mieć dostępne w budynku (pomieszczenie techniczne w poziomie piwnicy). Z punktu projektowego nie widzimy przeciwwskazań, gdyż w warunkach technicznych nie ma odległości studni od budynku, ani zapisów, że taka lokalizacja ujęcia wody w budynku jest niedopuszczalna. Starostwo neguje takie rozwiązanie powołując się na wyznaczenie strefy ochrony ujęcia wody (odległość od budynku) oraz obowiązek wydania pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód. Jaka procedura obowiązuje Inwestora w celu legalizacji studni i czy są przepisy zabraniające lokalizacji studni w piwnicy budynku? Być może prawo wodne neguje takie rozwiązanie?”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.