„Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT i podatnikiem VAT EU kupiła w Niemczech na własne potrzeby używane samochody ciężarowe. Samochody te będą środkami trwałymi. Są to pojazdy ciężarowe powyżej 18 ton podlegające rejestracji, ale zakwalifikowane jako pojazdy specjalne (do odśnieżania dróg, zamiatarki itd.). Czy spółka jest obligowana naliczyć VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego jednocześnie składając VAT-23?”

W ocenie Autora, w przedstawionej przez Czytelnika sytuacji podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu zobowiązany jest do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o takim nabyciu (VAT-23) oraz do zapłaty podatku z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zdaniem Autora, wynika to z niżej przytoczonych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT).

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.