„Nauczyciel zatrudniony w szkole X na podstawie mianowania w wymiarze pełnego etatu tj. 18/18 i jest to dla niego macierzysta szkoła. W arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny dyrektor przydzielił dla tego nauczyciela 11 godzin. W szkole Y, której organem prowadzącym jest ta sama gmina dyrektor przydzielił temu samemu nauczycielowi 11 godzin.

Czy jeżeli istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole na terenie gminy, organ prowadzący jest zobowiązany do uzupełnienia? Czy organ prowadzący musi uzupełnić nauczycielowi tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych tj. do wysokości 18/18 w szkole macierzystej (w szkole X), a na 6/18 dyrektor szkoły Y ma zawrzeć druga umowę? Czy też dyrektor szkoły macierzystej powinien zaproponować nauczycielowi obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, zaś dyrektor szkoły Y zawrzeć z nauczycielem umowę w wymiarze 11/18?”

Regulacja zawarta w treści …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.