W Dzienniku Ustaw z dnia 15 października 2018 r. pod pozycją 1969 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.