US Tax form 1040 in tablet with calculator and pen on sticky note on wooden desk

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1406 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 27.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865), zwanej dalej „ustawą o CIT”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.