„Generalnie tendencja dawania „śmieciówek” nie jest zgodna z przepisami Kodeksu pracy o ile praca odbywa się pod kierownictwem, w określonych godzinach i w miejscu Zleceniodawcy, praca taka podlega chyba umowie o pracę? Czy rozstrzygnięciem tego zajmuje się Inspektorat Pracy?”

Zdarzają się sytuacje, że pracownik wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, otrzymuje za to wynagrodzenie, a jednak nie ma podpisanej umowy o pracę, tylko umowę cywilnoprawną.

W związku z powyższym wymaga podkreślenia fakt, że wykonując pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w warunkach występowania cech stosunku pracy, pracownik może wystąpić samodzielnie do sądu pracy zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.