„Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie, który opłaca składki chorobowe przebywał na zwolnieniu powyżej 30 dni, czy jest obowiązek kierowania go na badania kontrolne? Przy przyjęciu do pracy miał ważne badania okresowe.”

Z pytania wynika pewna niekonsekwencja zawartego w nim sformułowania, bowiem w sferze prawa pracy nie funkcjonuje pojęcie – „pracownik zatrudniony na umowę zlecenie”. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, o czym w treści art. 2 Kodeksu pracy, natomiast zleceniobiorca na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenie, regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego. Definicja pracownika i zleceniobiorcy – to nie są pojęcia tożsame. Przechodząc do meritum.

Przepisy polskiego prawa pracy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.