„Z Państwa artykułu wiem, że warunkiem umorzenia pożyczki jest: mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Co w przypadku, jeśli pracownik mikroprzedsiębiorcy złożył wypowiedzenie w lutym br., przysługuje mu 3-miesięczny okres wypowiedzenia który upływa na koniec maja – czy w takim przypadku jest możliwe umorzenie pożyczki?”

Jedną z form wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01.03.2020 r.

Udzielana jest ona przez starostę na podstawie umowy, ze środków Funduszu Pracy. Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.