Protester with a sign is crushed by the huge Paragraph figurine. Repression and suppression of protest moods in society. usurpation of power. Anti-people laws. Deserved punishment of the criminal

Z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), zwana dalej „Tarczą 4.0”, która wprowadza przepisy umożliwiające przeniesienie pracownika samorządowego do innej pracy na czas określony, nieprzekraczający 3 miesięcy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.