Minął miesiąc od uruchomienia Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu rozwiązań, których celem jest minimalizowanie skutków epidemii koronawirusa w życiu gospodarczym, społecznym i zawodowym. Od chwili uruchomienia Tarczy łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców sięgnęła ponad 5,1 mld zł. Resort pracy podsumowuje pomoc udzieloną w ramach Tarczy.

Tarcza Antykryzysowa to pakiet pomocowych rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców podczas epidemii. Przedsiębiorcy złożyli prawie 2,7 mln wniosków o przyznanie wsparcia z różnych instrumentów przewidzianych w Tarczy. – Dzięki Tarczy Antykryzysowej jesteśmy w stanie zapewnić firmom finansowe wsparcie, a w efekcie ochronić miejsca pracy. Wsłuchujemy się w głosy pracodawców i pracowników, aby poznać ich potrzeby i staramy się na nie reagować – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od uruchomienia Tarczy Antykryzysowej łączna kwota rządowego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach jej instrumentów (bezzwrotne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenia postojowe, przeciwdziałające redukcji zatrudnienia, zwolnienie ze składek ZUS) to ponad 5,1 mld zł.

 

Zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych

Z tego rozwiązania skorzystało już ponad 792 tys. przedsiębiorców. Łączna kwota zwolnień z ZUS wynosi ok. 1,5 mld zł.

Po nowelizacji ustawy o Tarczy poszerzono grono wnioskodawców o firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników (w ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych) oraz firmy, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Wcześniej dotyczyło to firmy prowadzące swoją działalność przed 1 lutego 2020 r.

 

Ponad 1 mld zł pożyczki

Kolejnym kluczowym elementem Tarczy jest umarzalna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł. – Do tej pory do powiatowych urzędów pracy wpłynęło niemal 596 tys. wniosków. Pożyczkę przyznano  w przypadku ponad 40 proc. przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 1,21 mld zł – informuje minister Marlena Maląg.

 

Wsparcie na ochronę miejsc pracy

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych firmy mają możliwość otrzymania dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Pracodawcy składający wnioski w ramach tego narzędzia robią to dwoma mechanizmami. Pierwsza z nich to objęcie pracownika tzw. przestojem ekonomicznym. Drugą możliwością jest obniżenie wymiaru czasu pracy.

Do tej pory łączna kwota dofinansowania ze środków FGŚP wynosi ponad 2 mld zł. Liczba wspieranych miejsc pracy to blisko 440 tys.

 

Wsparcie dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Tarcza przewiduje również pomoc dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. To do nich skierowane jest świadczenie postojowe. Obecnie taka forma wsparcia może być wypłacana przez okres 3 miesięcy, a nie jednorazowo, tak jak to było przed rozszerzeniem Tarczy.

Dodatkowo zniesiono warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne będą mogły również skorzystać ze zwolnienia, jeżeli zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak wcześniej przed 1 lutego 2020 r.

Liczba wypłaconych do tej pory świadczeń postojowych to przeszło 218 tys. na łączną kwotę ponad 438 mln zł.

– To wszystko pokazuje nie tylko skalę wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, ale również to, jak zmieniły się role wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Do tej pory te instytucje kojarzyły się z miejscami, w których poszukuje się pracę. Dzisiaj do ich zadań należy również ochrona dotychczasowych miejsc pracy – coś, na czym nam obecnie najbardziej zależy w tym trudnym okresie – mówi minister Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny zadbało o dodatkowe środki dla pracowników powiatowych urzędów pracy z tytułu realizacji pożyczek. Przekazane przez nas środki służą m.in. do zrekompensowania pracownikom urzędów ich wzmożonej pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo. Jednak zwłaszcza dzisiaj wszyscy powinniśmy dać z siebie jak najwięcej, abyśmy wszyscy mogli przejść przez ten trudny okres – mówi minister Maląg.

Charakterystyczne jest to, że pożyczka przeznaczona jest pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej mikroprzedsiebiorcy i jest bezzwrotna, o ile przedsiębiorca będzie kontynuował działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy.

źródło: MRPiPS