Strona główna Tagi Opieka nad dzieckiem

Tag: opieka nad dzieckiem

Będą zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Uchwalona przez Sejm ustawa z 4 czerwca br. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 czerwca

Przedłużenie wypłaty zasiłku przewiduje rozp. Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

6 pytań o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte od 6 maja, ale szkoły pozostają zamknięte. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Komu przysługuje? Co, jeśli mimo otwarcia...

Dotacje oświatowe dla niepublicznego przedszkola

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotacje z gminy 75%. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 roku życia. W gminie utworzono żłobek. Z uwagi na wolne miejsca...

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2020 r. pod pozycją 326 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.01.2020 r., w załączniku do...

Rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Oświata: W przedszkolach nie ma ferii i wakacji

W czwartek 23 stycznia wiceminister edukacji Maciej Kopeć odpowiadając na pytania posłów przypomniał, że w rozporządzeniu w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli określono,...

Brak zgody rodziców dot. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

„Rodzic ukrywa stan zdrowia dziecka - brak opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co możemy zrobić zgodnie z prawem w następującym przypadku: Rodzice dziecka zapisując dziecko do...

Komu przysługują dni wolne na opiekę nad dzieckiem?

Kodeks pracy wyróżnia szereg uprawnień przysługujących w związku z wychowywaniem dzieci. Jednym z nich jest zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,...

Raport NIK: w wielu gminach były problemy z dostępem do opieki przedszkolnej

Jak przypomina NIK, „od roku szkolnego 2017/2018 każda gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, dzieciom w wieku od trzech do sześciu...

Popularne

Najnowsze