Strona główna Tagi MEN

Tag: MEN

Wyjaśnienia MEN: jak ustalić łączone pensum?

Dnia 01.09.2018 r. wejdzie w życie ... (...) nowy przepis art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela, w brzmieniu nadanym przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.)....

300+: Który z rodziców składa wniosek w programie Dobry Start?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start", którego celem jest zakup wyprawki szkolnej,  może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno...

MRPiPS: świadczenie 300+ otrzyma 4,6 mln uczniów

Program „Dobry Start” powszechnie znany jako 300+ jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie Dobry Start to...

Dodatkowe środki dla szkół i samorządów

MEN określiło kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. O dodatkowe środki mogą ubiegać się m.in. te samorządy, w których gimnazja...

Interpretacja MEN w sprawie finansowania kształcenia specjalnego

Resort edukacji, w odpowiedzi na wątpliwości dotyczące finansowania kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, przedstawił ... (...) interpretację przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych...

Nowelizacja Prawa oświatowego

Na 62. posiedzeniu (9–11 maja) sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzającą zmiany w art. 63 i 73 u.P.o. Pierwsza z nich ma...

Siatka godzin w klasach IV-VIII

„Czy istnieje możliwość i podstawa prawna, aby: 1) zmniejszyć ilość godzin wynikających z siatki godzin? Przykład: Klasa VI liczy 2 uczniów (2 osoby). Zgodnie z...

Rewolucja w szkołach: e-legitymacje i nowe wzory dokumentów

Elektroniczne legitymacje w szkołach i przedszkolach już od nowego roku szkolnego. Na naszych stronach dostępne już jest nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.26.04.2018 r....

Zmienny wymiar czasu pracy i obliczenie wynagrodzenia

Jak wyliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela w zależności od zmieniającego się wymiaru czasu jego pracy? „Jakie wynagrodzenie należy wypłacić nauczycielowi za ferie i wakacje w sytuacji,...

Nowy sposób rozliczania dotacji dla szkół

W dniu 01.04.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe...

Popularne

Najnowsze