Strona główna Tagi MEN

Tag: MEN

Profesorowie oświaty 2018

Profesor oświaty to tytuł honorowy nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Kandydatem do otrzymania tytułu może być nauczyciel dyplomowany...

Od stycznia zmiany w finansowaniu niepublicznych szkół

Od września bieżącego roku niepubliczne szkoły i przedszkola muszą zatrudniać nauczycieli i specjalistów (m.in. logopedów, psychologów, pedagogów) wyłącznie na etacie. Jedynie fizykoterapeuta może współpracować...

Nowe zasady dokonywania ocen nauczycieli pracy (część 18/22)

Od 01.09.2018 r. wchodzą w życie zmiany zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, które zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela. Do ustawy KN, na mocy regulacji ustawy...

Urlop wychowawczy nauczyciela (część 16/22)

Na podstawie ... (...) art. 67d ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu...

Nauczyciel Roku 2018 – konkurs rozstrzygnięty!

Przemysław Staroń został wyłoniony spośród 13 nominowanych nauczycieli różnych przedmiotów i z różnych typów szkół z całej Polski. Pan Przemysław uczy filozofii, etyki, historii...

Wsparcie dla szkolnych stołówek

Program będzie realizowany w latach 2019–2023 Przewiduje on m.in. poprawę standardu funkcjonujących stołówek, doposażenie ich oraz uruchomienie nowych. W ramach programu będzie też zapewniony gorący...

MEN: Wakacje będą od 21 czerwca 2019

Termin ten wynika z przepisów i data nie zostanie zmieniona. W tym samym dniu zostaną wydane uczniom świadectwa. Tak wynika z odrębnych przepisów –...

Nowa regulacja w Karcie Nauczyciela (część 6/22)

Urlop rodzicielski i zasady korzystania ze zwolnienia od ... (...) pracy z art. 188 Kodeksu pracy (oraz art. 67e Karty Nauczyciela). Nową regulacją Karty Nauczyciela jest...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli (część 5/22)

Zmiany zapisów w ... (...) KN - (art. 64, art. 66 ust. 1, art. 66a Karty Nauczyciela) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) wprowadziła szereg...

Uwaga rodzice: konieczne umowy dotyczące opłat

Przedszkola publiczne: Zasady opłat pozostające bez zmian za pobyt dziecka w przedszkolu. Nasz Ekspert rozwiewa wszelkie wątpliwości z tym związane. Chodzi o opłaty za...

Popularne

Najnowsze