Strona główna Tagi MEN

Tag: MEN

Wydłużenie terminu opiniowania arkuszy szkolnych i zwiększenie liczebności klas

Z dniem 10.04.2018 r. weszło w życie ... (...) rozporządzenie MEN z dn. 04.04.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych...

Indywidualny tok nauczania

„Mamy w klasie 0 ucznia lat 6, który jest bardzo inteligentny. Wiedzą znacznie przewyższa swoich rówieśników (jest w klasie 0, czyta książki, które mają...

Ocena pracy nauczycieli – projekt nowych przepisów

Równocześnie zacznie obowiązywać nowe ... (...) rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu...

Awans zawodowy nauczycieli – projekt rozporządzenia

MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ... (...) rozporządzenia (z dn. 19.03.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wydanie nowych...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli

„Czy zapis paragrafu 5 ust. 2 rozporządzenia MEN z dn. 15.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 588) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad...

Legalne nagrywanie uczniów w szkole – zasady monitoringu

Czy nadal nie ma podstaw prawnych monitoringu wizyjnego w szkołach? „Dotychczas kamery były w szkole zamontowane na korytarzach, w szatni, przed wejściem. Aktualnie planuję montaż...

Dla kogo wyższe płace stały się faktem?

Od 123 zł do 168 zł brutto – o tyle wzrosły płace zasadnicze nauczycieli z początkiem kwietnia 2018 r., w zależności od posiadanego stopnia...

Lekcje wychowawcze z katechetą?

Do konsultacji i uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Umożliwienie powierzenia przez...

Od kwietnia wzrosną płace nauczycieli

Dnia 01.04.2018 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ministerialny ... (...) projekt (projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie...

Nowe ramy kształcenia uczniów

W Dzienniku Ustaw pod poz. ... (...) 467 ukazało się rozp. MEN z dn. 30.01.2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,...

Popularne

Najnowsze