Strona główna Tagi Interpretacje oświata

Tag: Interpretacje oświata

Opodatkowanie zajęć dodatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017...

Czy świadczenie usług edukacyjnych może być zwolnione z VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017...

Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt w przedszkolach podlega VAT?

Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt w przedszkolach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z...

Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego

Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę...

VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci

Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust....

Czy szkolna stołówka musi posiadać kasę rejestrującą?

Czy w tej sytuacji konieczne jest posiadanie przez Szkołę Podstawową kasy rejestracyjnej dla celów ewidencjonowania wszystkich świadczonych dla uczniów i nauczycieli usług stołówkowych, albo...

MEN: wypłata zaległej dotacji to już nie dotacja w rozumieniu u.s.o.

W odpowiedzi na interpelację poselską MEN wyjaśnia, jak należy klasyfikować środki zasądzone wyrokiem sądu na rzecz przedszkola niepublicznego z tytułu zaniżonej lub niewypłaconej dotacji....

Czy wynagrodzenie osoby prowadzącej szkołę można sfinansować z dotacji?

Czy osoba fizyczna prowadząca szkołę niepubliczną może pobierać wynagrodzenie finansowane z dotacji? Zdaniem MEN - nie, ponieważ wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług organu prowadzącego...

Czy szkoła powinna respektować prawa pełnoletnich uczniów?

Do resortu edukacji trafiła kolejna interpelacja dotycząca praw i obowiązków pełnoletnich uczniów. Wątpliwości wywołało najnowsze stanowisko MEN w tej sprawie, z którego wynika, że...

Popularne

Najnowsze