„Bardzo proszę o wykładnię w kwestii urlopu wypoczynkowego za bieżący rok kalendarzowy. Nauczyciel (nieferyjny – 35 dni urlopu) do 18.03.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym uzupełniającym za 2018 i 2019 rok z powodu wykorzystania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czy od 19.03.2020 roku może wykorzystać cały (35 dni) urlop wypoczynkowy za 2020 rok, po czym przejść na urlop wychowawczy np. do końca tego roku? Nauczyciel, o którym mowa wyżej ma również nieważne badania lekarskie, czy jest to przeszkodą w udzieleniu urlopu wypoczynkowego, czy musi zrobić badania dopiero przed przystąpienie do pracy?”

Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej (np. w przedszkolu) ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym na podstawie planu urlopów. Należy przy tym pamiętać, iż w planie urlopów nie uwzględnia się …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.