„Wkrótce ruszą szkoły branżowe 2 stopnia, ale nie dla wszystkich. Podstawa programowa jest adresowana tylko do osób w normie intelektualnej, a więc, jeżeli młody człowiek ma niepełnosprawność intelektualną, pozostaje jedynie przedłużenie etapu edukacyjnego o rok w szkole branżowej 1 stopnia, i tyle. Wylotka z systemu edukacji. Nie ma prawa do nauki do 24 roku życia! Największym problemem jest, że nie ma dla tych dzieci, które jeszcze nie są gotowe, bo potrzebują więcej czasu na specjalistyczny rozwój, żadnej alternatywy, po prostu wypadną z systemu. W tej sytuacji warto zastanowić się co MEN proponuje takim dzieciom? Czy na głos przyzna się, że skazuje młodych ludzi na egzystencję w domu, bo rynek pracy dla tych osób jest bardzo niepewny? Więc albo zmiana zapisu w ramowych planach nauczania polegająca na usunięciu „w normie intelektualnej” i danie przestrzeni szkolnym specjalistom do decydowania czy dziecko „nadaje się”/da sobie radę – do szkoły branżowej 2 stopnia” albo nowa propozycja (ciekawe co?) ministerstwa dla osób, które wylecą z systemu i zostaną pozbawione możliwości rozwoju, a w przypadku tych osób = regres? Czy to prawda, co teraz z taką młodzieżą? Proszę o opinię Eksperta.”

Dla przypomnienia, od dnia 01.09.2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie była prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostały branżowymi szkołami I i II stopnia.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi już 01.09.2020 r., o czym również w swoim pytaniu wspomina Czytelnik. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Istotnie, uczniowie bez niepełnosprawności oraz uczniowie z niepełnosprawnościami, których rozwój intelektualny jest prawidłowy dla wieku lub kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, realizują tę samą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Natomiast uczniowie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.