„Czy pracodawca może skierować pracownika na szkolenie on-line, który nie ma dostępu do komputera? Czy to szkolenie musi być w godzinach pracy? Czy jest zobowiązany na udostępnienie komputera? Czy może je przeprowadzić poza zakładem pracy?”

Zagadnienie dotyczące szkoleń pracowniczych nie ma jednoznacznego uregulowania w przepisach Kodeksu pracy. W tym akcie prawnym znajdujemy jedynie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Według …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.