„Zwracam się z pytaniem dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku związanym z panującą epidemią oraz faktem, iż inflacja stale rośnie co idzie za tym, że pieniądz traci na wartości. Mamy podpisaną umowę na roboty budowlane na daną kwotę, czy będziemy mogli starać się o podwyższenie wynagrodzenia, jeżeli inflacja będzie stale rosła? Umowa nie stanowi o dodatkowym wynagrodzeniu w takich sytuacjach. Czy będzie to możliwe, jeżeli inwestor podniesie cenę za mieszkania z tytułu inflacji?”

Na początek Autor pragnie zauważyć, iż nie miał możliwości zapoznać się z treścią umowy o roboty budowane łączącej wykonawcy z inwestorem, dlatego Autor będzie bazować na tym co oświadczył Czytelnik w treści swojego zapytania.

Czytelnik wskazał, że w umowie o roboty budowlane brak postanowień dotyczących dodatkowego wynagrodzenia w razie wzrostu inflacji. Oznacza to, że …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.