„Jesteśmy firmą świadczącą usługi przez internet dla przedsiębiorców, jednostek budżetowych i instytucji publicznych. Czy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i zmianie obowiązującej od 01.01.2020 r. art.13d firma może złożyć do Prezesa Urzędu zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych? Co rozumieć przez określenie nadmierne opóźnienie? W jaki sposób uprawdopodobnić nadmierne opóźnienie? Czasem Klient zamawia nasze usługi, a potem nie chce zapłacić i wywiązać się z umowy o świadczenie usług. Czy informacja o złożeniu takiego zawiadomienia powinna być przesłana do klienta?”

W uwagi na niedawne wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych brak jeszcze linii orzeczniczej bądź też komentarzy do zmian w prawie. Warto jednak zapoznać się z opinią Biura Analiz Sejmowych bądź też informacją dotyczącą nowelizacji zamieszczonej na stronie Prezydent.pl, aby mieć rozeznanie jakie cele przyświecały ustawodawcy przy uchwalaniu nowych przepisów.

Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych dotyczących oceny skutków regulacji rządowego …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.