„Podpisałem umowę jako podwykonawca z głównym wykonawcą firmą X wraz z aneksem, że płatność ma być w ciągu 5 dni. Firma X nie zapłaciła trzech ostatnich faktur, więc rozwiązałem tę umowę o roboty budowlane i resztę prac firma X wykonała sama. Wcześniej wystawiałem faktury częściowe, które z opóźnieniem płacili. Obecnie firma X wystosowała do mnie pozew o zapłatę za koszty poniesione przy rzekomo poprawianiu moich prac. Są tam koszty hotelu, narzędzi czy naprawy pęknięć, które wystąpiły i tak dziś, gdyż w pobliżu pracował ich dźwig – czyli wg mnie całkowicie nie uzasadnione. Mimo to otrzymaliśmy nakaz zapłaty – lub ustosunkowanie się do zarzutów w ciągu 14 dni. Co powinniśmy zrobić jako podwykonawca robót budowlanych? Jak powinien wyglądać projekt sprzeciwu dot. nakazu zapłaty?”

Z uwagi na przedmiot zapytania Czytelnika oraz zmienione nowelizacją K.p.c. przepisy, które weszły w życie od 07.11.2019 r., opinia dotycząca projektu przygotowanego przez Czytelnika – pozwanego pisma procesowego wymaga szerszego omówienia.

Po pierwsze pozwanemu w przypadku otrzymania sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przysługuje sprzeciw od nakazu zapłaty, a nie zarzuty ani odpowiedź na pozew, który to sprzeciw należy wnieść w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem.

Jeżeli strona pozwana nie zgadza się z wnioskami i zarzutami przedstawionymi w pozwie, na podstawie którego wydano nakaz zapłaty, pozwany winien wskazać, czy zaskarża …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.