Eksperci Oświatowi Odpowiadają

Obniżka pensum możliwa w przypadku niepełnosprawnego nauczyciela

Od 1 września 2018 r. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do ... (...) obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela. To efekt zmian...

Dyrektor

Pensum łączone zastępcy dyrektora

„Zastępca zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i nauczyciela. Dyrektor przydzielił mu 8 godzin biologii i 2 godziny biblioteki....

Nauczyciele

Doskonalenie zawodowe ustawowym obowiązkiem nauczycieli

Od 1 września 2018 r. obowiązuje poszerzony katalog ... (...) ustawowych obowiązków nauczycieli, sformułowany w art. 6 Karty Nauczyciela – do dotychczas obowiązujących pięciu punktów...

Samorząd

Ochrona danych osobowych w szkole zaocznej

„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?” Jest to ... (...) zgodne z rozporządzeniem...

Uczniowie

MRPiPS: pomoc dla 3 milionów uczniów

Rodzice złożyli ponad 2,94 mln wniosków, w tym ponad 51% online, a ponad 2,96 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”. Jak informuje...

Projekty Aktów Prawnych

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach cz. 2

Oto jakie nowości znalazły się w projekcie tego aktu ... (...) wykonawczego: W nawiązaniu do części 1, ponadto w projekcie znalazły się nowe regulacje dotyczące: obowiązku...