48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office

Jeżeli mam upoważnienie do podpisywania dokumentów z upoważnienia wójta na podstawie art. 39 ust. 2 o samorządzie gminnym i jest napisane: – prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych; – informacji adresowych z ewidencji ludności oraz zaświadczeń o prawie do głosowania. Upoważnienie wydane w styczniu 2018 r. Nie mam wpisane podpisywania/wydawania decyzji administracyjnych. Pytania: – 1. Czy powinnam składać oświadczenie majątkowe i mam upoważnienie do podpisywania decyzji adm.? Umowa od stycznia 2018 r.; – 2. Czy nie jest za późno na złożenie oświadczenia? Nikt nie prosił o jego złożenie. Proszę bardzo o konkretne odpowiedzi. Czytałam, że grozi zwolnienie dyscyplinarne za niezłożenie oświadczenia i składa się do 30 kwietnia za poprzedni rok a pierwsze w terminie 14 dni od zajęcia stanowiska?”

Zgodnie z obowiązującym …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.