„Pracownicy administracyjno-obsługowi szkoły (sprzątaczka, pomoc kuchenna, kucharka, pomoc nauczyciela, intendent i konserwator), po zmianie wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem z dn. 10.09.2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. mają jednakową kwotę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2.600 zł. Organ prowadzący nie chce zróżnicować wysokości wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem kategorii zaszeregowania. Czy jest to zgodne z prawem? Czy pracownicy zatrudnieni w różnych grupach zaszeregowania mogą mieć jednakową stawkę wynagrodzenia zasadniczego?”

Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz kwalifikacji zawodowych, na które składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, a także mogą składać się inne dodatki, takie jak np. dodatek funkcyjny, dodatek specjalny. Podstawowym składnikiem wynagrodzenia za pracę, który w określonych przypadkach może stanowić jego jedyny składnik, jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze.

W samorządowych jednostkach budżetowych, w których mają zastosowanie przepisy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.