W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2020 r. pod pozycją 1300 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1455).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.