Regulamin dla Użytkowników i Usługobiorców

 

Użytkownikiem jest każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób skorzystał z usługi lub z dowolnej strony internetowej przynależącej do usługi.

Regulamin dla Użytkownika

 

Usługobiorcą może być wyłącznie Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi.

Regulamin dla Usługobiorcy

 

Popularne

Najnowsze