„Kancelarie w leśnictwach. Nadleśnictwo ma biura terenowe leśnictw (tzw. kancelarie) w leśniczówkach, w których mieszkają leśniczowie. Kancelarie są opalane, sprzątane przez leśniczych (opłacany prąd itp. pełne utrzymanie) są to w pełni wyposażone biura z łazienką. Nadleśnictwo, pracodawca do końca 2019 roku podpisał umowy cywilnoprawne z leśniczymi na należyte wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem kancelarii leśnictw, a wypłacana kwota (ekwiwalent) została obliczona na podstawie wytycznych (zaleceń) jednostki nadrzędnej Regionalnej Dyrekcji LP (uszczegóławiając do zadań w ramach tej umowy należy: sprzątanie i opalanie pomieszczenia kancelarii i przynależnej toalety, dokonywanie zakupów środków czystości na ten cel, regulowanie opłat za energię elektryczną dotyczącą kancelarii, dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia wody i ścieków oraz wywozu nieczystości stałych, dbanie o teren wokół kancelarii) w 2019 roku 300 zł brutto. W 2020 roku leśniczowie nie chcą podpisać umowy za te czynności twierdząc, że wypłacana kwota jest zbyt niska i nie pokrywa poniesionych kosztów. Nadleśniczy nie chce działać wbrew zaleceń RDLP i nie zmienia wyliczeń. Leśniczowie już trzeci miesiąc nie otrzymują rekompensat za wykonywaną pracę (ponieważ pracują w tych kancelariach i muszą je opalać i sprzątać aby funkcjonować). Czy taka sytuacja może mieć miejsce, że biura (kancelarie) są zostawione same sobie, a nadleśniczy nie chce indywidualnie się dogadać z leśniczymi co do podwyżki? Czy zgodnie z innymi przepisami ma obowiązek dopełnić umów, aby opieka nad tymi pomieszczeniami biurowymi była transparentna? Dodatkowo zaznaczam, że w innych nadleśnictwach podpisano umowy, które nie były zgodne z wytycznymi RDLP (zwiększono kwotę) lub zawężono zakres wymaganych prac.”

Kancelaria leśniczego (pomieszczenie biurowe leśnictwa) to pomieszczenie biurowe znajdujące się w budynku mieszkalnym (leśniczówka) lub w innym budynku, przeznaczone do wykonywania czynności administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi umożliwiającymi samodzielne jej funkcjonowanie.

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.