„Nasza firma zakończyła negocjacje umowy na roboty budowlane dla firmy: Prywatna firma X z Poznania, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy wydziału gospodarczego KRS, pod numerem abcdefxyz. W dniu dzisiejszym dostaliśmy umowę podpisaną przez Zamawiającego (j.w.) lecz osoby ją podpisujące, figurujące w umowie jako „Prezes” i „Wiceprezes” nie znajdują się w KRS tej spółki – jedną z tych osób udało mi się odszukać w KRS spółki będącej wspólnikiem innej firmy Y sp. z o.o. jako członka zarządu tej spółki, drugiej osoby nie udało mi się odnaleźć. W jaki sposób powinny być „umocowane” osoby podpisujące ze strony zamawiającego, czy mogą się mianować „prezesem” i „wiceprezesem” spółki chociaż nie widnieją w KRS tej konkretnej spółki i jakich dokumentów wymagać, aby podpisana przez te osoby umowa była „bezpieczna” dla nas lub jakie osoby powinny ją podpisać?”

W ocenie Autora, słusznie Czytelnik zwrócił uwagę na to, kto podpisał umowę ze strony zamawiającego, bowiem wpisy zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) są chronione domniemaniem prawdziwości wpisów do rejestru.

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.