„Współudziałowiec (posiadający 50% udziałów) spółki A z o.o., który jest Prezesem w tej spółce założył spółkę B z o.o. w której jest również Prezesem i posiada 90% udziałów. Obecnie fakturuje on spółkę A jako osoba fizyczna oraz jako spółka B w obu przypadkach za najem lokali. Czy w świetle przepisów będą to podmioty powiązane? Czy nie występują tu przeciwwskazania do takich transakcji?”

Transakcje między podmiotami powiązanymi objęte zostały szczególnym nadzorem ustawodawcy oraz organów podatkowych. Wynika to z ryzyka stosowania przez nie cen odróżniających się od cen rynkowych w celu minimalizowania zobowiązań podatkowych. Przepisy podatkowe starają się zdefiniować pojęcie podmiotów powiązanych oraz wymusić stosowanie …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.