„Do sierpnia 2019 mieszkałem kilkanaście lat w innym kraju UE, ale obecnie mieszkam głównie w Polsce. Prowadzę działalność w innym kraju UE oraz odrębną działalność w Polsce. W świetle prawa UE rozumiem, że przychód nie może być podwójnie opodatkowywany. Rozliczam się z działalności w Polsce ze skarbówką oraz z działalności w drugim kraju z tamtejszą skarbówką. Czy w tym momencie muszę zmienić formę rozliczania się i zwrócić na coś uwagę? Czy taka forma rozliczania może trwać dalej?”

W pierwszej kolejności należy wskazać, że problematyka podwójnego opodatkowania jest bardziej złożona. Z treści pytania Czytelnika nie wynika w jakim dokładnie kraju UE prowadzi działalność poza Polską, co pozwoliłoby Autorowi na jednoznaczne zajęcie stanowiska, dlatego pozostaje jedynie przeprowadzenie ogólnego wywodu, który zapewne i tak pozwoli Czytelnikowi na zakwalifikowanie swojej sytuacji podatkowej.

Zasadą jest, że prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju skutkuje tym, że przedsiębiorca będzie obowiązany płacić podatek dochodowy w tamtym państwie. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności na terenie UE w kilku państwach członkowskich pojawia się kłopot z podwójnym opodatkowaniem, przy czym kwestię tę regulują umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania, które pozwalają określić w którym państwie należy płacić podatki.

Biorąc pod uwagę stan prawny obowiązujący w maju 2020 r. (powroty.gov.pl) sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od tego, w którym kraju przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a także od tego, czy Polska ma z tym krajem podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Z treści zapytania Czytelnika wynika natomiast, że aktualnie wiodącym miejscem pobytu Czytelnika jest Polska, gdzie również Czytelnik prowadzi działalność gospodarczą.

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.