„Jesteśmy firmą oferującą swoje usługi dla przedsiębiorców przez internet. Czy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i zmianach obowiązujących od 01.01.2020 r. (m.in. art. 13d), każda firma może złożyć do Prezesa Urzędu zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych? Co rozumieć przez określenie nadmierne opóźnienie? W jaki sposób uprawdopodobnić nadmierne opóźnienie? Czy informacja o złożeniu zawiadomienia powinna być przesłana do klienta?”

Ustawa z dn. 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649) wprowadziła szereg istotnych zmian, których celem jest skuteczne zmniejszenie zatorów płatniczych, a w konsekwencji przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Jedną z nowości jest postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.