„W niedługim czasie ma odbyć się licytacja nieruchomości niezabudowanej, na terenie której mieści się kopalnia. Jak wiadomo, koncesję na wydobycie wydaje się podmiotowi, który ma prawa do danej nieruchomości. Co dzieje się w sytuacji, w której dana kopalnia zostaje przekazana na licytację, czy koncesja na wydobycie również przechodzi na nowego właściciela, czy wygasa? Takie samo pytanie powstaje odnoście decyzji rekultywacyjnej, wydanej dla danego terenu. Ponadto, czy po takiej licytacji, oznaczenie gruntu w wypisie z rejestru gruntów, dalej będzie figurowało jako R – użytki kopalne, czy zostanie ono zmienione?”

W przedstawionej sytuacji należy odróżnić sprzedaż nieruchomości od przeniesienia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu. Procedura przeniesienia koncesji wymaga złożenia wniosku przez przedsiębiorcę ubiegającego się o przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, na swoją rzecz.

Wspomniany …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.