W porównaniu z kwietniem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 31 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 24,6 proc.) oraz maszyn i urządzeń (o 17,0 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z kwietniem 2017 roku, nastąpił w 3 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 12,4 proc.).

W kwietniu, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku, o 19,7 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych (MPiT oczekiwał zbliżonego wzrostu). Największy wzrost produkcji odnotowały przedsiębiorstwa wykonujące głównie roboty związane ze wznoszeniem budynków (o 36,0 proc.), natomiast spadek te przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne (o 0,5 proc.).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2018 roku były wyższe niż przed rokiem o 1,1 proc. w porównaniu ze wzrostem o 0,5 proc. w marcu (po korekcie z 0,3 proc.). W porównaniu z marcem br. ceny wzrosły o 0,3 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami dynamika produkcji przemysłowej w kwietniu przyspieszyła, m.in. na skutek jednego dnia roboczego więcej niż przed rokiem. Wciąż utrzymywało się też wysokie tempo produkcji budowlanej.

W maju oczekujemy wzrostu produkcji przemysłowej na poziomie przekraczającym 4 proc., a wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 20 proc. (w ujęciu rocznym).

Źródło: www.mpit.gov.pl