„Złożyłem ofertę otrzymałem 100 pkt, konkurent złożył protest, anulowali wybór, złożyłem odwołanie nie odpowiedzieli, unieważnili postępowanie. Firma budowlana X. Oferta moja otrzymała 100 pkt i była korzystniejsza od oferty konkurencji, ale konkurent odwołał się i anulowano wybór, na pismo negujące anulowanie wybór oferty nie otrzymałem odpowiedzi natomiast otrzymałem informację o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7, który ma się nijak do zgodności do P.z.p., czy wg Państwa moje stanowisko jest błędne?”

Autor udziela niniejszej odpowiedzi na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Czytelnika.

W SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) jest mowa o tym, iż warunkiem dla wykonawcy jest przedstawienie …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.