„Do szkoły został przyjęty uczeń, który jest zameldowany na pobyt stały w miejscowości X, a mieszka w miejscowości Y, która należy do obwodu naszej szkoły. Rodzice dziecka nie dopełnili obowiązku meldunkowego: Czy dziecko należy wpisać do Księgi Ewidencji Dzieci? Jeśli tak, to podstawie jakiego dokumentu?; Czy szkoła ma obowiązek informować szkołę w miejscowości X o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole?; Czy w SIO należy dla tego ucznia uzupełnić formularz dotyczący spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej?”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.