„Pracownik ma ustaloną pensję zasadniczą oraz dodatek funkcyjny, czy do wyliczenia godzin nadliczbowych należ doliczać dodatek funkcyjny, czy tylko pensję zasadniczą?”

Na wstępie warto przypomnieć, że praca wykraczająca ponad obowiązujące normy czasu pracy, jak również wykonywana ponad przedłużony dobowy jej wymiar wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Jest ona dopuszczalna w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.