„Pytanie dotyczy terminu wypłaty nagrody jubileuszowej. Pracownik dnia 15.02.1999 r. podjął pierwszą pracę, ma wymagany staż pracy (20 lat) uprawniający do nagrody jubileuszowej. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową: 14 czy 15.02.2019 r.?”

Pytanie nie precyzuje, do jakiej grupy zawodowej należy pracownik, którego ten problem dotyczy, co ma istotne znaczenie dla udzielenia odpowiedzi. Przede wszystkim zaznaczenia wymaga fakt, że nagroda jubileuszowa jako świadczenie pieniężne ze stosunku pracy przysługuje …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.