Prawa autorskie przy projekcie instalacji w budownictwie

Definicja projektu budowlanego i wykonawczego w świetle ustawy o prawach autorskich. Czy projekt taki może być utworem, dziełem? „Jesteśmy firmą projektową branży elektrycznej i często...

Uczeń jest nieklasyfikowany. Co dalej z jego nauką?

„Uczeń nieobecny ponad 50% zajęć może być nieklasyfikowany, jeśli nieobecności są usprawiedliwione to może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli nieusprawiedliwione to ten egzamin zdaje...

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy, zgodnie z rozporządzeniem ... (...) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania...

Umowa pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Czy pracodawca może odstąpić od umowy o zakazie konkurencji i nie wypłacać comiesięcznego odszkodowania? "Zawarłem z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą 3 lata od...

Praca, a służba wojskowa

„Jak rozwiązać umowę o pracę pracownikowi, który otrzymał kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej od dnia 29.12.2017 r.? Z jakim dniem należy wystawić świadectwo...

Kiedy należy się wyrównanie wynagrodzenia dla pracownika?

„Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 13,65 zł/godz. brutto, w miesiącu listopadzie przepracował 88 godzin, co dało wynagrodzenie w wysokości 1.201,20 zł, otrzymał...

Porzucenie pracy, a urlop wypoczynkowy

„Pracownik został zatrudniony na okres próbny od 01.12. do 31.12.2017 r., od dnia 05.12. nie pojawił się w pracy, nie odbiera telefonów. Firma zamierza...

Kiedy przysługuje odprawa rentowa?

„Pracownik obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim (182 dni zwolnienia kończą się z datą 02.01.2018 r.) Złożył dokumenty do ZUS o przyznanie renty. Czy jeżeli...

Praca w nadgodzinach bez wynagrodzenia?

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników zarządzających (kadry kierowniczej)? "Pracownik dostanie awans na stanowisko kierownika, czy w angażu może znaleźć się zapis z Kodeksu pracy...

Delegacja służbowa w niedzielę

"Pracownik pracuje w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, w niedzielę był w delegacji służbowej, czy za niedzielę powinien otrzymać dzień wolny?" Nie. Natomiast w...

Przedświąteczne zbiórki charytatywne

Jak wygląda sprawa pozwoleń na prowadzenie zbiórek pieniężnych przez Organizacje Pożytku Publicznego – organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje? „OPP a zbiórki pieniężne. Prowadzę stowarzyszenie na...

Badania wstępne, a badania okresowe

"Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni, po powrocie do pracy zostanie skierowany na badania kontrole, ale w czasie jego choroby skończyły się...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Top 10 portalu