Służba BHP a mobbing

„Czy służba BHP może przeciwdziałać mobbingowi w pracy i jak wpływać na pracodawcę?” Zgodnie z ... (...) treścią art. 943 Kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany...

BHP i ochrona zdrowia: Zwolnienie z badań lekarskich

Czy brak aktualnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy? „Czy bez zgody lekarza, z którym mamy podpisaną umowę na sprawowanie opieki medycznej...

Podatnik VAT i ewidencjonowanie kosztów

Rozliczenie parafii rzymskokatolickiej i koszty uzyskania przychodu. „Parafia zgłoszona jest jako podatnik VAT. Posiada cmentarz. Przychód ewidencjonowany jest na kasie fiskalnej z tytułu sprzedaży miejsca...

Leasing a umowa dzierżawy maszyny

„Opis zdarzenia: Na podstawie faktury proformy z firmy XXX w dn. 13.12.2017 r. zapłacono zaliczkę na kruszarkę udarową w wysokości 421.500,00 zł netto (30%...

Koszty reklamy w firmie

„Koszty rozliczane w czasie. Czy mam prawo do następującego księgowania w spółce z o.o.: spółka ponosi koszty na reklamę znaku towarowego, zarejestrowanego w urzędzie...

Jak należy prawidłowo księgować majątek trwały?

„W ramach działalności gospodarczej (forma opodatkowania - zasady ogólne - PKPiR), podatnik buduje budynek wielorodzinny ze sprzedażą lokali mieszkaniowych. Budowę rozpoczął w 2016 roku....

Zakup gruntu a prawo podatkowe

Czy zakup gruntu może stanowić koszt podatkowy i czy można odliczyć VAT z faktury u notariusza? „Nasz kontrahent kupił grunt. Czy opłaty notarialne stanowią koszt...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej, a rozliczanie się rachunkami i podatek PIT. Jakich czynności nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą? „Jestem biegłym sądowym w...

Praca w kilku państwach członkowskich UE

„Proszę o szczegółowe informacje dotyczące pracy naprzemiennej w kilku państwach członkowskich UE. Co moja firma musi wykonać: co i gdzie zgłosić, na jakich formularzach...

Upoważnienie do czynności agencyjnych

„Firma X Sp. z o.o. zajmuje się ubezpieczeniami i ma podpisaną umowę z kilkunastoma towarzystwami ubezpieczeniowymi (TU). Swoje pośrednictwo firma X realizuje poprzez swoje...

Zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Jakie są teraz zasady zatrudniania specjalistów w niepublicznych oraz publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych? „Czy w świetle nowych przepisów prawa konieczne jest zatrudnianie pracowników w niepublicznych poradniach...

Sprawdź, czy nie musisz sporządzać sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych dla małych i mikro jednostek, podlegających badaniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z ... (...) art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

    Nasze najnowsze eBooki będą dostępne bez ograniczeń!

Top 10 portalu

Załączniki