Zwolnienie z podatku VAT

„Na podstawie jakiego artykułu w Polsce mogę być zwolniony z Podatku VAT 23%? Prowadzę jednoosobową działalność i nie chcę być płatnikiem VAT. Od kilkunastu...

Sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z podatku VAT

„Zastosowanie stawki ZW przy sprzedaży budynku. Firma zakupiła budynek (netto+VAT), na który poniosła dodatkowo nakłady pow. 30% wartości budynku. Od zakupu i nakładów został...

Obniżka pensum możliwa w przypadku niepełnosprawnego nauczyciela

Od 1 września 2018 r. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do ... (...) obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela. To efekt zmian...

Ochrona danych osobowych w szkole zaocznej

„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?” Jest to ... (...) zgodne z rozporządzeniem...

Pensum łączone zastępcy dyrektora

„Zastępca zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i nauczyciela. Dyrektor przydzielił mu 8 godzin biologii i 2 godziny biblioteki....

Awans zawodowy nauczyciela

„Czy nauczyciel kontraktowy, zatrudniony na zastępstwo, może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego? Zatrudnienie na cały etat.” Zgodnie z ... (...) art. 10 ust. 2...

Wniosek o dotacje oświatowe

„Czy warunkiem otrzymania dotacji od września następnego roku jest również przesłanie SIO (ze stanem zerowym w aktualnym roku) dla tej szkoły?” Tak, co wynika z...

Umowy cywilne dla nauczycieli to wyjątki

„Jak obliczyć etat dla nauczyciela szkoły zaocznej - 15 godzin na cały semestr?” Zgodnie z ... (...) art. 10a Karty Nauczyciela, który został wprowadzony do tej ustawy...

Ograniczenie etatu na urlopie zdrowotnym a wynagrodzenie

Czy w takim przypadku należy obniżyć pensję nauczyciela? Czy urlop dla poratowania zdrowia nie chroni przed zwolnieniem? „Nauczycielka mianowana przebywa na rocznym urlopie dla poratowania...

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

„W przedszkolu został zatrudniony nauczyciel na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Chce rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego czy musi mieć podpisana umowę na dwa lata...

Urlop wypoczynkowy: wykorzystanie, udzielanie i wypłata ekwiwalentu, co stanowią przepisy?

Sezon urlopowy jeszcze jest w pełni - dowodem na to jest letnia pogoda i wyjazdy wielu Polaków, tak by chociaż do końca września wykorzystać...

Świadectwo pracy i jego treść

„Jeżeli pracownik korzystał z urlopu wychowawczego i w piśmie ma podstawę prawną: rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17.07.1981 w sprawie urlopów wychowawczych (Dz.U. Nr...

Top 10 portalu