Ponad 2,3 mln zł na projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczonych na niwelowanie skutków epidemii COVID–19 w obszarze dialogu społecznego. Do dofinansowania wybrano w sumie sześć projektów.

Pieniądze trafią do związków zawodowych (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych) oraz organizacji reprezentujących interesy pracodawców (Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club).

Dzięki projektom możliwe będzie m.in.  dokonanie analizy i przeglądu sytuacji na rynku pracy, jak równieżrozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych związanych z zastosowaniem pracy zdalnej mających na celu łagodzenie skutków epidemii. Zaplanowane działania pozwolą też na wdrożenie rozwiązań zapewniających efektywny dialog społeczny oraz mediacje między pracodawcami a pracownikami w szczególnych sytuacjach.

Projekty zostały wybrane w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 2.20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

źródło: MRPiPS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.