„Czy od 01.07.2019 r. do informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, przy jej uchyleniu (rezygnacja wnioskodawcy) wydaje się decyzję? Jeśli tak, to jak ma wyglądać podstawa prawna do tej decyzji i co napisać w orzeczeniu ww. decyzji (uchylam informację nr … z dnia … itd.)?”

Zgodnie z treścią …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.