W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2019 r. pod pozycją 1845 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 12.09.2019 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MRPIPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. poz. 2348).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.